آمار کاربران

مشاهده آمار کاربران اپلیکیشن

مشاهده آمار کاربران اپلیکیشن
در صفحه  آمارها پلاگین wp2app آماری از تعداد اتصالات و بازدید ها از اپلیکیشن ثبت میشود. اطلاعات آمار در به سه شکل گزارش و تفکیک میشود. تعداد کل اتصالات : نشان دهنده این است که چند بار اپلیکیشن باز شده است. تعداد دستگاه های منحصر به فرد : نشان دهنده ی تعداد دستگاه های منحصر به فردی است که اپلیکیشن را نصب کرده اند. تعداد IP های منحصر به فرد : تعداد ip منحصر به فرد متصل شده به سایت را از طریق اپلیکیشن صرف نظر از دستگاه گزارش میکند. این اطلاعات را میتوان در 4 بازه زمانی فیلتر کرد. آمار روزانه - آمار هفتگی - آمار ماهیانه - آمار کلی (تمام روزها)
ادامه مطلب